If you want to change your thoughts, you will have to start by changing the universe.

Wszystkie treści dostępne w języku polskim