I, Awareness, cannot be known as an object but am never not known.

Wszystkie treści dostępne w języku polskim