In ignorance, I am the known; in understanding, I am the knower; in love, I am pure Knowing. 

Toate Disponibil în limba română Conținut