Thinking has its home in Me, Awareness, but I do not make My home in it.

Bewustzijn Als Enige Werkelijkheid Available from Samsara Books

Dit boek maakt de lezer bewust van het feit dat we onze gewaarwor- dingen en waarnemingen aanzien voor de werkelijkheid, en dat de zintuigen en het denken daarbij fungeren als prisma’s, aan de hand waarvan de eenheid van het bestaan uiteen lijkt te vallen in tien- duizend dingen.

Maar de auteur laat de lezer ontdekken dat bewustzijn de fundamentele, onderliggende werkelijkheid vormt van de ogenschijnlijke dualiteit van geest en materie. En dat het vergeten of negeren van die werke- lijkheid de diepste oorzaak is van onze dagelijkse existentiële onrust.