Love is the discovery that others are not others; beauty is the discovery that objects are not objects.

De Helderheid der Dingen Available from Amazon

Bijzondere levensfilosofie die door de open, onderzoekende en vragende houding een klassieker zou kunnen worden in de traditie van grote denkers. Wie ben ik, wie is de ander, wat is de wereld? Wat is ego? Wat is bewustzijn? Wat is het wezen van elke ervaring? Wat is de waarde en functie van een spirituele zoektocht? In dit boek onderzoekt de auteur de werkelijkheid en hoe die door ons ervaren wordt. Hierbij wordt niets als vanzelfsprekend aangenomen, maar onderzoekt hij wat er in werkelijkheid ervaren wordt, van moment tot moment. Kernideeën zoals een open Niet-weten kan op ieder moment opnieuw geformuleerd worden in een respons op een gegeven situatie. Het boek bevat een verzameling overdenkingen en besprekingen over de aard van de ervaring. In vierenveertig hoofdstukken komen onder andere vrede en geluk, de keuze voor vrijheid, gelijkheid en eenheid, de eeuwigheid der natuur, de ware dromer, de natuurlijke staat van zijn, enzovoorts aan bod. De auteur is keramisch kunstenaar die op zoek is gegaan naar het wezen van alle dingen en van elke ervaring. De tekst bevat veel witregels en lege ruimte die een beschouwende