The thought that seeks happiness is already made out of the stuff for which it is in search.

Přirozenost vědomí Available from Šťastní lidé

Rupert Spira v knize Přirozenost vědomí trpělivě, přesvědčivě a s laskavostí sobě vlastní vysvětluje, co je naší skutečnou, konečnou realitou, a jak ji objevit. Ukazuje, že naše esenciální přirozenost spočívá v něčem jiném, než si převážná většina lidí na celém světě myslí. Dnes převládající přesvědčení, že hmota existuje nezávisle a předchází vědomí, které je od ní odvozeno, je podle autora základní příčinou veškerého lidského utrpení, konfliktů mezi národy i zneužívání naší planety. Rupert v knize navrhuje, že naopak rozpoznání esenciální přirozenosti našeho  i světa, kterou je jedině vědomí, je nezbytným i postačujícím předpokladem k nalezení štěstí lidí i konečným zdrojem míru na celém světě. Ve svých esejích však nenabízí jen filosofické pojednání. Inspiruje a vede k tomu, abychom sami zkoumali svou vlastní zkušenost a zakládali své chápání reality pouze na ní, a ne na víře. Nabízí osvobozující náhledy, jak na cestě přímého poznávání, kdo „Já jsem“, postupovat. Přímá neboli krátká cesta, jak ji nazýval E. Tomáš, není u nás neznámá. Kniha Přirozenost vědomí plyne v proudu dávné tradice ne-duality, znovuoživené velkými učiteli, jakými byli například Ramana Maharši nebo Nisargadatta Maharadž a další. Rupert Spira mistrovsky obnažuje učení této věčné pravdy a předkládá ho zbavené dobových a místních tradičních zabarvení, srozumitelné otevřeným myslím dnešních lidí. Podle Ruperta Spiry je současná doba pro přímou cestu-necestu směrem beze směru nanejvýše nazrálá.