The thought that seeks happiness is already made out of the stuff for which it is in search.

Prezenţa - vol. II Available from EuSunt

 Fiecare aparenţă a minţii, trupului şi lumii se află într-o continuă schimbare. Există ceva, în Experienţa voastră, care să nu se schimbe? Un singur "lucru" nu se schimbă, iar acesta sunteţi voi. Aceasta este iubirea în căutarea căreia vă aflaţi.
   Nu o veţi găsi, însă, niciodată pentru că deja şi pentru totdeauna, sunteţi această iubire – "totdeauna" perceput nu ca un interval de timp, ci ca un etern acum. Căutarea înseamnă, prin urmare, însăşi negarea prezenţei iubirii. Căutând-o, o obligaţi să pară ascunsă sau pierdută.
   Sinele vostru, Prezenţa Conştientă, nu este supus schimbării.  Voi sunteţi aceea după care tânjiţi, iar dorinţa voastră se îndreaptă către această prezenţă a iubirii însăşi, subtil ascunsă de convingerea că este absentă, că este un obiect care poate fi pierdut şi, ulterior, regăsit.
   Cu alte cuvinte, iubirea pe care o căutaţi este prezentă chiar acolo, în dorinţa voastră de a o găsi. Cu toate acestea, dorinţa voastră de a găsi iubirea văzută ca un obiect situat în viitor, oricât ar fi de subtilă, vă ascunde prezenţa ei în voi, ca fiind voi înşivă.
   "Doamne, Tu eşti iubirea cu care Te doresc."